Pauline François geboren in 1990 in Frankrijk.

 

In zijn onderzoek over Schilderkunst beschouwt Leon Battista Alberti het schilderij als een open venster op de werkelijkheid. Op een minder conventionele en meer hedendaagse manier zie ik beeldhouwkunst als hetzelfde. Een opening, een eigenzinnige blik op de wereld. Ik strijf er naar werken te maken die aanzetten tot nadenken, die emoties beroeren, nieuwe associaties van ideeën en vormen opwekken. Het is een permanente zoektocht om gedachten te materialiseren. Uiteindelijk gaat het erom terug te kijken op de wereld en het leven, de menselijke en sociale sociale geschiedenis te omhelzen… Met een maximum aan relevantie, fijngevoeligheid… en soms wreedheid.

---