Max Kesteloot geboren in 1990, in Gent.   …”Inhoudelijk wordt de toeschouwer in verwarring gebracht: elke mogelijke suggestie van een narratief wordt meteen een eindeloos raadsel.  Max’ werk ontvouwt zich rond de paradox van de schijnbare afwezigheid van een onderwerp in het uiteindelijke beeld. Daardoor krijgt elk detail in zijn werk een contextuele status. ” […]

Max Kesteloot geboren in 1990, in Gent.

…”Inhoudelijk wordt de toeschouwer in verwarring gebracht: elke mogelijke suggestie van een narratief wordt meteen een eindeloos raadsel.  Max’ werk ontvouwt zich rond de paradox van de schijnbare afwezigheid van een onderwerp in het uiteindelijke beeld. Daardoor krijgt elk detail in zijn werk een contextuele status. ” [2] 

Die paradox ontstaat omdat het werk van Max Kesteloot ons iets zegt over hoe onze omgeving constant op ons inwerkt. Hoe we plaatsgebonden elementen verwerken tot sfeerbeelden, suggestief anticiperend op mogelijke gebeurtenissen en nadien op fragmentarische herinneringen. Hoe we met het soms overweldigende besef van een altijd aanwezige, steeds veranderende context en vaak vluchtige blik omgaan. Het eigenlijke onderwerp, de mens die vat probeert te krijgen op zijn omgeving, blijft altijd buiten beeld.  

[2] GAFPA Architecten, www.gafpa.net. Fragment uit een tekst van Eline Jacobs – Vanmoerkerke art collection – www.artcollection.be

---