Lola Daels geboren in 1990 in België.

 

Lola Prima Donna Daels (°1990) woont en werkt in Brussel. Haar installaties zijn het resultaat van een proces van onderzoek, beproeving en reflectie en nemen de vorm en het medium aan die zich door de specifieke context aandienen. Tijdens residenties en reizen verzamelt Daels voorwerpen die ze gaandeweg nieuwe betekenislagen ontlokt. De vormelijke bijzonderheden en de ecologische en maatschappelijke inbedding van het object zijn daarbij cruciaal.

---