Lien Van Ranst, geboren in 1988, Bornem.   “De vatbare ruimte die ontstaat tussen object en subject vormt het uitgangspunt in het werk van Lien Van Ranst. Doorheen haar bewerkingen van de taal flirt ze tussen zekerheid en twijfel en stelt de “verwetenschappelijking” en dé waarheid die het propageert aan de kaak. Deze onmogelijkheid tot objectiviteit […]

Lien Van Ranst, geboren in 1988, Bornem.

“De vatbare ruimte die ontstaat tussen object en subject vormt het uitgangspunt in het werk van Lien Van Ranst. Doorheen haar bewerkingen van de taal flirt ze tussen zekerheid en twijfel en stelt de “verwetenschappelijking” en dé waarheid die het propageert aan de kaak. Deze onmogelijkheid tot objectiviteit en betekenisgeving uit zichzelf in het auto-referentieel systeem waarin ze woorden reduceert tot formele constructies van de taal.”

De performance‘Triptique of the Truth, Knowledge and the Known’, werkt als verbale triptiek rond het ‘object van de taal’. Het script van deze performance vertrekt vanuit methodologisch gefundeerde bronnen die zodanig worden aangepast en gesynthetiseerd dat deze zich in zijn totaliteit emancipeert naar een ander betekenisniveau. Doorheen deze contextverschuiving tracht ze semiotische constructies zoals waarheid, feit en objectiviteit in vraag te stellen. In haar werk vervangt ze de codes van vakterminologie door de subjectieve performance van abstractie en materialiteit.

---