Helen Anna Flanagan geboren in 1988 in UK.

 

Helen Anna Flanagan (1988, Birmingham) combineert echte gebeurtenissen met fictieve verhalen om video, installatie en performance te produceren. Door scenario’s te construeren en te verbeelden vaak gebruikmakend van de categorie van het absurde wil ze sociale structuren en de politieke subtekst van het alledaagse onderzoeken, waarbij ze zich richt op affecten en emoties, arbeid en het lichaam.

---