Florinda Ciucio geboren in 1993 in België.

 

Florinda Ciucio is audiovisueel kunstenaar en filmmaker. Aan de hand van de universele taal van het beeld, zoekt ze naar een gemeenschappelijk begrip, over de grenzen van cultuur of identiteit heen. Ze werkt met documentaire beelden en vertrekt meestal vanuit zeer beschouwende observaties van alledaagse situaties. Vervolgens focust ze op de elementen die voortkomen uit ritme, herhaling, culturele gewoonten of routines en zoekt ze via hun poëzie naar hun universele kenmerken. Ze reikt vaak hetzelfde beeld aan, maar dan in een ander tempo of formaat, waardoor alles in een enigszins ander kader glijdt, maar toch herkenbaar blijft. Met beelden en geluiden creëert ze een immersieve ruimte, waarin toch nog voldoende plaats is voor de eigen zintuiglijke projecties die hierdoor worden opgeroepen. Zo ook in de installatie ‘NAVEX4’ waar ze oude super8-filmprojecties van haar grootouders die schippers waren, combineert met een pink noise-soundscape. Pink noise heeft de kwaliteit om alle andere geluiden om ons heen weg te filteren, wat mensen helpt in slaap vallen. Het combineren van deze elementen in een blackbox-setting resulteert in een bijna meditatieve en ontspannende ervaring, waarbij de kijker wordt ondergedompeld in zijn of haar eigen innerlijke wereld van herinneringen.

---