Eva Giolo geboren in 1991 in België.   Eva Giolo’s werk bestaat uit cinematografische gedichten waarin zij een zekere tendentie vertoont om familieverhalen – van haar zelf of van anderen – vast te leggen.  Met behulp van documentaire technieken schildert ze filmische portretten en creëert ze een venster op onzichtbare, innerlijke werelden, doorgaans in de […]

Eva Giolo geboren in 1991 in België.

Eva Giolo’s werk bestaat uit cinematografische gedichten waarin zij een zekere tendentie vertoont om familieverhalen – van haar zelf of van anderen – vast te leggen.  Met behulp van documentaire technieken schildert ze filmische portretten en creëert ze een venster op onzichtbare, innerlijke werelden, doorgaans in de privésfeer. Haar belangstelling gaat uit naar het vastleggen van momenten in het dagelijks leven, naar het analyseren van de taalontwikkeling en het permanente karakter van het geheugen. Ze richt zich ook op de culturele nalatenschap en hoe deze een stempel drukt op de lichamelijke identiteit. Zo plaatst ze vraagtekens bij de afstamming als erfelijke transmitter en kijkt ze naar het leerproces als een werk van liefde. In A Tong Called Motherlegt Eva Giolo de woorden en handelingen vast van drie generaties vrouwen uit eenzelfde familie en van kinderen op school die leren lezen. De film is een meditatie op het leren en vergeten van woorden aan de hand van gebaren. The Taste of Tangerinesnodigt de kijker uit om op een houten platform te gaan zitten en bij monde van een Japanse grootmoeder het verhaal te ontdekken van haar dagelijks leven op het eiland Ocho. De zoektocht naar het heden doorheen het verleden in afwisselende woord- en beeldfragmenten. Een reeks visuele haiku’s.

 

---