Anatole De Benedictis geboren in 1992 in Frankrijk.  Ik breng niet echt iets nieuws tot stand. Bestaande beelden hergebruik ik of ik vind ze opnieuw uit. Zo dompel ik mezelf onder in de niet aflatende flow van de permanente creatie –  « verdraaiing », toe-eigening – herschepping. Ik breng een verbinding tot stand tussen heterogene […]

Anatole De Benedictis geboren in 1992 in Frankrijk. 

Ik breng niet echt iets nieuws tot stand. Bestaande beelden hergebruik ik of ik vind ze opnieuw uit. Zo dompel ik mezelf onder in de niet aflatende flow van de permanente creatie –  « verdraaiing », toe-eigening – herschepping.

Ik breng een verbinding tot stand tussen heterogene voorwerpen en creëer zo een nieuwe harmonie. Mijn werk fluctueert tussen tekening en sculptuur. Ik probeer een verhaallijn te construeren waarin ik persoonlijke en autobiografische ervaringen meng met onderwerpen uit de chaotische wereld om mij heen.

Mijn creaties zijn allegorieën, met een soms nauwelijks merkbare zinspeling op een of meerdere maatschappelijke thema’s.

De toeschouwer wordt via de titel van het werk op het spoor gezet van een thema en vervolgens geconfronteerd met verschillende mogelijke verhaallijnen waardoor hij of zij permanent in onzekerheid en ambiguïteit blijft zitten.

---