27.09.2019 – 05.01.2020
Over deze tentoonstelling

Open Skies is een tentoonstelling die de steeds luidere roep om transparantie in de samenleving bevraagt. Zeven kunstenaars verkennen in deze tentoonstelling onze openbare en privéruimtes van vermeende vrijheid.

Transparantie komt vandaag met verstrekkende eisen: je moet je blootstellen, je identiteit bekend maken en je aanpassen, en intimiteit en authenticiteit verruilen voor controle, winst of veiligheid. Transparant worden de dingen als ze hun ambivalentie verliezen, wat op sommige gebieden kan gezien worden als een goede zaak. In de kern van het menselijk leven kan echter niemand transparant zijn; zelfs niet voor zichzelf. In zijn manifest De transparante samenleving houdt de filosoof Byung-Chul Han daarom een pleidooi voor mysterie, schijn en nuance als vormen van verzet.

Open Skies gaat nader in op de manieren waarop deze kunstenaars omgaan met een cultuur van verkooppraatjes, intentieverklaringen en het vergaren van likes op sociale media. Als reactie op deze dwang, kiezen ze voor een ambigu spel met sluiers en maskers, codes en commodity’s, projecties en fantasieën. Deze voorkeur voor gelaagdheid uit zich zowel in hun woord- als beeldgebruik. Sommigen onthullen conventionele en dieperliggende denkbeelden om tot alternatieve realiteiten te komen. Anderen bevragen de transparantie van de taal, en gaan zich te buiten aan haar ontsporingen.

Met: Luiza Crosman, Helen Dowling, Toon Fibbe, Naïmé Perrette, Leander Schönweger, Emmanuel Van der Auwera & Jelena Vanoverbeek

Met de steun van:
Mondriaan Fonds

Curators: Devrim Bayar, Caroline Dumalin & Zoë Gray
Opening: 26.09.2019, 20:00-22:00

http://www.wiels.org/nl/exhibitions/1256/Open-Skies