Geboren in 1987, Kalamazoo. (Michigan)

Het hol houdt mij te zeer bezig. Ik ben hard van de ingang weggelopen, maar al gauw kom ik weer terug. Ik zoek een goede schuilplaats en bespied de ingang van mijn huis – deze keer van buitenaf – dagen en nachten lang. Je mag het dwaas noemen, het verschaft mij een onzegbare vreugde en het kalmeert mij. Ik heb dan het gevoel alsof ik niet voor mijn huis sta, maar voor mijzelf, terwijl ik slaap, en het grote geluk smaak, tegelijkertijd diep te slapen en mijzelf daarbij nauwkeurig te kunnen bewaken. Ik ben in zekere zin in staat de spookverschijningen van de nacht niet alleen in de hulpeloosheid en het blinde vertrouwen van de slaap te zien, maar hen tegelijkertijd in de werkelijkheid, klaar wakker, rustig tot oordelen in staat, tegemoet te treden.

Fragment uit ‘Het hol’ van Franz Kafka

 

Om de duisternis van de nacht zo intens mogelijk te beleven, ben ik naar een plaats gegaan waar er zo min mogelijk lichtpollutie is. Tijdens deze winter heb ik in afzondering geleefd, terwijl ik ‘s nachts rond trok om de omgeving te verkennen. In de donkerte kun je kleuren niet van elkaar onderscheiden en heb je licht nodig om je te oriënteren. Met flash powder zag ik het licht in de duisternis door het landschap bewegen.

---